آثار راه‌یافته به مرحله‌ی اول بازبینی تئاتر صحنه ای جشنواره بیست و یکم

آثار راه‌یافته به مرحله‌ی اول بازبینی تئاتر صحنه ای جشنواره بیست و یکم

 

 

آثار راه‌یافته به مرحله‌ی اول بازبینی

بخش تئاتر صحنه‌ای

iiutf.ir

 

به گزارش دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران، اسامی شرکت‌کنندگان و آثار پذیرفته‌شده، برای مرحله بازبینی اول بخش تئاتر صحنه اعلام گردید. هیئت انتخاب پیشنهادنامه‌های متقاضی در این بخش، شامل آقایان پیام لاریان، آرمین جوان و ابوالفضل کاهانی با توجه به شرایط و ضوابط این بخش، مندرج در فراخوان، اسامی آثار پذیرفته‌شده برای مرحله بازبینی اول را  از لینک زیر می توانید دانلود کنید .

 

دانلود نتایج بازبینی مرحله اول