فهرست آثار پذیرفته شده مرحله نهایی  بخش صحنه

فهرست آثار پذیرفته شده مرحله نهایی بخش صحنه

دانلود فهرست آثار پذیرفته شده مرحله نهایی  بخش صحنه

یادداشت هیئت انتخاب مرحله دوم بخش صحنه ای بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

  1. این یادداشت متضمن چند نکته است که مهمترین آن جنبۀ درمانی آن برای ماست. ردیف کردن کلماتی که تا حدودی نظمی به جهان پرآشوب ذهن ما می دهد. بنابراین وبا درک تمام دلخوری های احتمالی و ضمن تبریک به پذیرفته شدگان، امیدواریم کهجامعۀ تئاتر دانشگاهی چاره ای برای سالهای بعد جشنواره بیاندیشد، چرا که “بازبینی” برای این میزان از تولید امروز تئاتر دانشگاهی ایده ای ناکارآمد است. دبیرخانه فعلی هم به ناچار میراث دار این سنت بیست ساله است.
  2. فهرست فعلی بدون اغراق حاصل ساعتها بحث، تبادل فکر و حتی مشاجره است. حتی گاهی درباره جزئیاتی که در حالت عادی و با نقشهای اجتماعی مان محال بود درباره شان غور و تأمل کنیم. این شاید تظاهر به وظیفه شناسی تلقی شود، اما بیشتر نوعی هراس از قضاوت شدن خودمان بود.
  3. از میان آثار فهرست حاضر، ۲۱ اثر، منتخب نمایش های متقاضی از تهران و ۳ اثر از میان ۱۱ نمایش متقاضی از شهرستانها بوده اند. به عبارت دیگر آثار متقاضی از شهرستان و تهران جدا از هم بررسی و قضاوت شده اند. لازم به ذکر است که در جشنواره، همۀ این آثار در یک بخش (بخش مسابقۀ صحنه) حاضر خواهند بود.
  4. خارج از این فهرست یا به اصطلاح در میان جامانده های از جشنواره، نمایش هایی هستند که نبودشان موجب ناخرسندی ماست. اما نبودشان نه از ما که از ذات بازبینی است و چاره ای جز انتخاب بهترین ها حتی با کمترین فاصله ها نبود.
  5. این انتخاب ماست اما حقیقت نیست، با هر تغییری در ترکیب اعضای هیأت انتخاب تغییر این فهرست محتمل بود. هرچند این به معنای توجیه ضعفهای بنیادی برخی آثار حذف شده نیست. انتخاب ما بی اشتباه نیست ولی بیشترین تلاش برای درستی آن شده است.
  6. هر کس حدی صبر، امید و وظیفه ای دارد.

و عمر کوتاه است.

 

هیأت انتخاب مسابقه صحنه بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

بهزاد آقاجمالی

یوسف باپیری

ناصر حبیبیان

امین عظیمی

مرتضی میرمنتظمی

۱۵: ۰۰ بامداد دوشنبه، چهارم اردیبهشت ۱۳۹۶