کارگاه بدن من و چگونگی حرکت

کارگاه بدن من و چگونگی حرکت

بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با همکاری مرکز تئاتر مولوی برگزار می‌کند . کارگاه : «بدن من و چگونگی حرکت» این کارگاه برخوردی ست متفاوت با حرکات روزمره‌مان و پیدا کردن قابلیت هر شخص در حرکت، راهی است برای گوش کردن به ذهن و نیازهای حرکتی. چه چیزی من را به […]