نمایش”جزرومد”

 نمایش”جزرومد”

 نمایش”جزرومد” نویسنده و کارگردان:بائورا سیکفوسدوتیرو ایوندلنینگ محصولی از بلژیک و نروژ (اجرا در بخش بین الملل) شنبه،۹۷/۲/۲۲ سالن سمندریان،دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ساعت ۱۷:۳۰و۱۹ آخرین فرصت خرید www.tiwall.com