معاون آموزش و پژوهش جشنواره تئاتر دانشگاهی: هدف تعاملِ اساتید با دانشجویانِ دیگر دانشگاه‌ها است

معاون آموزش و پژوهش جشنواره تئاتر دانشگاهی: هدف تعاملِ اساتید با دانشجویانِ دیگر دانشگاه‌ها است

معاون آموزش و پژوهش جشنواره تئاتر دانشگاهی: هدف تعاملِ اساتید با دانشجویانِ دیگر دانشگاه‌ها است علیِ محمدی، معاون آموزش و پژوهش جشنواره گفت: در برگزاری کارگاه‌ها نگاه ویژه‌ای به تأمینِ نیازهایِ کمتر دیده شده‌ی دانشجویان، و همچنین تعاملِ اساتید با دانشجویانِ دیگر دانشگاه‌ها داشته‌ایم. به گزارش  روابط عمومی بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی […]