کارگاه تاریخ کارگردانی تئاتر معاصر

کارگاه تاریخ کارگردانی تئاتر معاصر

بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران برگزار میکند: “کارگاه تاریخ کارگردانی تئاتر معاصر” در این دوره به بررسی روش های اجرایی تئاتر از جنگ جهانی دوم تا کنون و همچنین نقش کارگردان در این اجراها و تحول آن پرداخته میشود شرح درس کارگاه: بررسی تاریخچه کارگردانی از سال های ۱۸۸۰ تا ۱۹۴۰ […]