جلسات گفت و گوی جمعی و نقد آثار اجرا شده در جشنواره تئاتر دانشگاهی

جلسات گفت و گوی جمعی و نقد آثار اجرا شده در جشنواره تئاتر دانشگاهی

    بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی برگزار می‌کند:  جلسات گفت و گوی جمعی و نقد آثار اجرا شده در جشنواره تئاتر دانشگاهی  هر روز ساعت ۲۰:۳۰ حیاط عمارت روبرو www.iiutf.ir @iiutf