جدول بازبینی مرحله دوم بخش تئاتر صحنه (استان‌های تهران و البرز)

جدول بازبینی مرحله دوم بخش تئاتر صحنه (استان‌های تهران و البرز)

قابل توجه دانشجویان گرامی: جدول بازبینی مرحله دوم بخش تئاتر صحنه (استان‌های تهران و البرز) لازم به ذکر است این بازبینی‌ها از تاریخ ۲۷ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۹۷ در دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد.   دانلود جدول بازبینی مرحله دوم بخش تئاتر صحنه