بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی در ششمین روز برگزاری

بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی در ششمین روز برگزاری

 بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی در ششمین روز برگزاری اجرای “بی عنوان” با کارگردانی تاتسویا از ژاپن و ۹ اجرا از ایران در ششمین روز جشنواره تئاتر دانشگاهی میزبان مخاطبان می شوند. به گزارش روابط عمومی بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی، در پنجمین روز این جشنواره، ۱۰ اثر در ۲۰ سانس […]