برنامه چهارمین روز بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی

برنامه چهارمین روز بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی

 برنامه چهارمین روز بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی به گزارش روابط عمومی جشنواره بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، در روز چهارم برگزاری این جشنواره، ۷ نمایش در ۱۵ سانس میزبان مخاطبان خود خواهند بود. بنابر این گزارش نمایش فرایند اثر علی کرسی زر و نمایش گزارشی مرگبار از […]