فراخوان انتخاب دبیر بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

فراخوان انتخاب دبیر بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

با گرامی داشت روز دانشجو و درود به روان پاک شهدای دانش و دانشجو؛ نظر به ضرورت شناسایی و انتخاب دبیر بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد به موجب این فراخوان، از بین دانشجویان علاقه مند، فعال و واجد […]