معرفی شدگان بخش تجربه های اجرا

معرفی شدگان بخش تجربه های اجرا

شورای بررسی و انتخاب ایده های اجرایی بخش “تجربه های اجرا” بیست سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی، عرفان خلاقی، تینا یونس تبار و حامد اصغر زاده، پس از بررسی ۵۲ اثر رسیده  دراین بخش، که از تاریخ ۶ دی ماه لغایت ۸ دی ماه ۱۳۹۹در پلتفرم عمارت روبرو برگزار گردید، تعداد ۸ طرح را […]