اعلام زمان آثار پذیرفته شده جهت بازبینی نهایی بخش صحنه

اعلام زمان آثار پذیرفته شده جهت بازبینی نهایی بخش صحنه

 اعلام زمان آثار پذیرفته شده جهت بازبینی نهایی بخش صحنه

 

دانلود جدول 

 

دانشگاه های که برای بازبینی حضوری مرحله دوم جشنواره تئاتر دانشگاهی انجام می شود به شرح ذیل می یاشد:

۱- دانشگاه سوره: خیابان آزادی، بین خیابان آذربایجان و خوش، نبش کوچه کامیران، پلاتو دانشگاه سوره.

۲- دانشگاه آزاد( هنر و معماری): خیابان فلسطین تقاطع خیابان انقلاب دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی

۳- دانشگاه تربیت مدرس: خیابان جلال آل احمد، پل گیشا، پلاتو سنگ دانشکده هنر و معماری.

۴- دانشگاه تهران(هنرهای زیبا): خیابان انقلاب. دانشگاه تهران،پلاتو صمیمی مخفم دانشکده هنر های زیبا .

۵- دانشگاه هنر(باغ ملی): خیابان حافظ، خیابان شهید سرهنگ سخایی، بعد از تقاطع سی تیر، شماره ۵۶، پلاتو دانشگاه هنر.

  

 

لازم به ذکر است که فیلم آثار شهرستان در دبیرخانه بازبینی می شود و فقط با حضور  بازبین ها،  بازبینی فیلم ها صورت می گیرد.

راس ساعت مندرج در جدول  بازبینی حضوری انجام می گیرد، لذا عدم حضور شما به منزله انصراف از بازبینی می باشد.

در ضمن جدول ساعت بازبینی گروه ها عصر پنجشنبه ۲۴ فرودین ماه ۹۶ در کانال و سایت جشنواره تئاتر دانشگاهی اعلام می گردد .