آخرین اخبارجشنواره بین المللی تئاتردانشگاهی ایران

فراخوان بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منتشر شد

فراخوان انتخاب دبیر بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

«پینوکیو»

خرکباب

ناگفته‌های جشنواره تئاتر دانشگاهی به روایت دبیر/ دستمان خالی بود!