آخرین اخبارجشنواره بین المللی تئاتردانشگاهی ایران

برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

فراخوان انتخاب دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران

برنامه هشتمین روز اجراهای بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی

تالار وحدت میزبان اختتامیه بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران می‌شود.

 نمایش”جزرومد”