آخرین اخبارجشنواره بین المللی تئاتردانشگاهی ایران

پنج اثر راه یافته به سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر

تمدید فراخوان انتخاب دبیر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران

IRAN INTERNATIONAL UNIVERSITY THEATER FESTIVAL

فراخوان انتخاب دبیر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران

تالار وحدت میزبان مراسم پایانی بیستمین تئاتر دانشگاهی می شود

IRAN INTERNATIONAL UNIVERSITY THEATER FESTIVAL

کاندیداهای بخش نمایش نامه نویسی جشنواره بیستم تئاتر دانشگاهی