آخرین اخبارجشنواره بین المللی تئاتردانشگاهی ایران

دیدار اعضای ستاد جشنواره تئاتر دانشگاهی با معاون فرهنگی وزیر علوم

اطلاعیه

جشنواره تئاتر دانشگاهی کارگاه «بدن، انرژی و حضور در اجرا» در دانشگاه امیرکبیر برگزار می کند

با معرفی هیات ارزیاب؛ آثار راه یافته به «بخش مدرسان» جشنواره تئاتر دانشگاهی انتخاب شدند

نامزدهای نهایی بخش پژوهش جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند