آخرین اخبارجشنواره بین المللی تئاتردانشگاهی ایران

تمدید بیست و سومین جشنواره تئاتر دانشگاهی

دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی از اتفاقات خوب در بخش نمایشنامه‌نویسی خبر داد

داوران بخش پژوهش جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

تمدید بیست و سومین جشنواره تئاتر دانشگاهی

بخش نمایشنامه‌نویسی و ترجمه جشنواره تئاتر‌ دانشگاهی تمدید شد

کارگاه تئاتر مستند

معاون پژوهش و آموزش بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منصوب شد