آخرین اخبارجشنواره بین المللی تئاتردانشگاهی ایران

معاون پژوهش و آموزش بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منصوب شد

مطالبه دانشجویان اجازه نمیدهد جشنواره تئاتر دانشگاهی را تعطیل کنیم ولی زمان بندی ها را تغییر میدهیم

فراخوان بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منتشر شد

فراخوان انتخاب دبیر بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

«پینوکیو»