آخرین اخبارجشنواره بین المللی تئاتردانشگاهی ایران

آثار راه یافته به بازبینی اول بخش تئاتر صحنه استان های تهران و البرز معرفی شدند

دبیرخانه جشنواره تئاتر دانشگاهی فراخوان میزبانی بخش تئاتر مناطق را منتشر کرد

معرفی معاون هنری بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران

معاون اجرایی بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی منصوب شد

مهلت ثبت نام و ارسال آثار جشنواره تئاتر دانشگاهی در هیچ بخشی تمدید نمی شود .