آخرین اخبارجشنواره بین المللی تئاتردانشگاهی ایران

جشنواره تئاتر دانشگاهی کارگاه های بین المللی برگزار می کند

جشنواره تئاتر دانشگاهی کارگاه های بین المللی برگزار می کند

جشنواره تئاتر دانشگاهی کارگاه های بین المللی برگزار می کند

جشنواره تئاتر دانشگاهی کارگاه های بین المللی برگزار می کند

حضور هنرمندان تئاتر دانشگاهی در کارگاه تئاتر «گروه‌های اجتماعی»