معرفی آثار بخش مناطق جشنواره بیست و سوم

معرفی آثار بخش مناطق جشنواره بیست و سوم

 

 

به گزارش روابط عمومی بیست‌و‌سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، آثار انتخابی بخش مناطق جشنواره توسط هیئت انتخاب متشکل از؛ میثم عبدی، مونا احمدی و معصومه ابراهیمی پس از ارزیابی بین ۸۶ اثر متقاضی حضور در بخش مناطق جشنواره، ۷ اثر را جهت حضور در این بخش برگزیدند.