خوانش مقاله های بخش استاد ناظر زاده کرمانی

خوانش مقاله های بخش استاد ناظر زاده کرمانی

 

هفته آموزش و پژوهش بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران:

? خوانش مقاله‌های بخش استاد ناظرزاده
? ۱شنبه و ۲شنبه ۹ و ۱۰ اردیبهشت

باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس تلگرام:iiutf@

آدرس صفحه اینیستاگرام : iiutf_21st@