نتایج اختتامیه بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران بخش مناطق-خلیج فارس

نتایج اختتامیه بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران بخش مناطق-خلیج فارس

✳️ نتایج اختتامیه بخش مناطق بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران – تئاتر ملی خلیج فارس

شامگاه جمعه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۷ تئاتر ملی خلیج فارس برگزیدگان خود را شناخت.

هیئت داوران متشکل از آقایان محمودرضا رحیمی، دکتر کاظم نظری، امیرحسین حریری، جهانشیر یاراحمدی و جواد صداقت پس از ارزیابی ۹ اثر راه‌یافته به جشنواره “تئاتر ملی خلیج فارس”، آرای خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارند:

? انتخاب موسیقی:
تقدیر از مهرداد حبیبیان بخاطر انتخاب موسیقی درنمایش (آنشرلی با موهای خیلی قرمز)

? طراحی صحنه:
? تقدیر از امیر بهاور اکبرپور و بهزاد صفار برای نمایش (آنشرلی با موهای خیلی قرمز)
? تندیس و دیپلم افتخار به ایمان رمضانی برای نمایش(سفارش برای اشتراک ۱۳۸)

? بازیگری زن:
? تقدیر از زیبا دریاسفر برای نمایش(سنگی بر گورم)
? تقدیر از آرزو شیخی برای نمایش (سفارش برای اشتراک ۱۳۸)
? تندیس و دیپلم افتخار به مائده رفیعی برای نمایش (آنشرلی با موهای خیلی قرمز)

? بازیگری مرد:
? تقدیر از رضا عرفانی برای نمایش (سفارش برای اشتراک ۱۳۸)
? تقدیر از امیرمحمد لشکری برای نمایش (ناتان و تبیلت)
? تندیس و دیپلم افتخار به مصطفی لطیفی خواه برای نمایش (چشمش به دشت باز)

? نمایشنامه:
? تقدیر از ابوالقاسم یزدانی برای نمایشنامه (غشمار)
? تقدیر از رضا ذهبی برای نمایشنامه (فراخوان بازیگری)
? تندیس و دیپلم افتخار به فراز مهدیان برای نمایشنامه (آنشرلی با موهای خیلی قرمز)

? کارگردانی:
?تقدیر از هادی محرابی برای نمایش (ناتان و تبیلت)
? تقدیر از مانلی حسین‌پور برای نمایش (دلقک‌های غمگین)
? تندیس و دیپلم افتخار به امیربهاور اکبرپور برای نمایش (آنشرلی با موهای خیلی قرمز

? معرفی برگزیدگان بخش مناطق (تئاتر ملی خلیج فارس) به جشنواره سراسری و بین‌المللی بیست و یکم تئاتر دانشگاهی ایران:

? نمایش (آنشرلی با موهای خیلی قرمز)
? نمایش (ناتان و تبیلت)
? نمایش (دلقک‌های غمگین)
? نمایش (چشمش به دشت باز)
? نمایش(سفارش برای اشتراک ۱۳۸)