Page 15 - History Festival iiutf
P. 15

‫‪14‬‬

                  ‫‪1111‬تعریف جشنواره تئاتر دانشگاهی‬

‫تئاتر دانشگاهی‪ ،‬یکی از جریان‌های مؤثر در پیکره تئاتر کشور محسوب می‌شود‪ .‬د ‌ر‌ واقع دانشجویان‬
‫با تحقیق و کنکاش در تئاتر و همچنین با توجه به ابعاد مختلف آموزشی و پژوهشی اقدام به تولید‬
‫آثار نمایشی می‌کنند‪ .‬جشنواره تئاتر دانشگاهی ویترینی از جسارت‪ ،‬نوآوری‪ ،‬خلاقیت و همچنین‬
‫چکیده‌ای از تولیدات برگزیده‌ی سالانه دانشجویان محسوب می‌شود‪ .‬جشنواره تئاتر دانشگاهی‬
‫محل رشد‪ ،‬پرورش و معرفی جوانان مستعد و هنرمند به جامعه تئاتر ملی و بین‌المللی بوده است‬
‫و از بستر این رویداد عظیم فرهنگی‪ ،‬همه‌ساله آثار ارزشمندی معرفی‌ می‌گردد‪ .‬حضور جوانانی‬
‫خلاق‪ ،‬با جسارت و پرشور در این جشنواره‪ ،‬در مسیر رشد تئاتر کشور همواره حائز اهمیت بوده‌است‪.‬‬
‫جشنواره تئاتر دانشگاهی محل رشد‪ ،‬پرورش و معرفی جوانانی مستعد به جامعه تئاتر ملی و‬
‫بین‌المللی بوده و از بستر این رویداد عظیم فرهنگی همه‌ساله آثار ارزشمندی معرفی‌شده است‪.‬‬
‫ناصر حبیبیان می‌گوید‪ :‬تئاتر دانشگاهی درواقع آزمایشگاهی برای دست یافتن به روش تازه‬
‫شناخت تئاتر است‪ .‬دانشگاهی شدن تئاتر یعنی روشمند و دانشورا ِن و نهادینه شدن این هنر‬

                             ‫است‪( .‬حبیبیان‪)30 .1385 ،‬‬
‫پرفسور احمد کامیابی مسک می‌گوید‪ :‬تئاتر دانشگاهی‪ ،‬تئاتر فکر و اندیشه است؛ مطرح کننده‬
‫یک مسئله ساده اجتماعی نیست؛ ا گر طنز باشد‪ ،‬طنز ادیبانه و فاخر است؛ نتیجه گذراندن سال‌ها‬
‫تعلیم و مطالعه است؛ باید جهان‌شمول باشد؛ جامعه و انسان‌ها را آن‌چنان‌که باید باشند نشان‬
‫می‌دهد؛ نمایش ایده‌های نو در کمال جسارت و بانزا کت ادبی است؛ نمایش رویاها و افکاری‬
‫است که تنها با استفاده ازدانش و هنر عواملش‪-‬با کمترین وسایل و به زیباترین وجه‪-‬از نتایج‬
‫آزمایش‌ها و تجربه‌های علمی‪ ،‬روانی و اجتماعی استفاده می‌کند و به تماشاگر ایده می‌دهد‪ .‬این‬

 ‫تئاتر تکرار وقایع گذشته نیست‪ ،‬بلکه ترمیم‌کننده آینده بشریت است‪( .‬حبیبیان‪)30 .1385 ،‬‬
‫دکتر رحمت امینی می‌گوید‪ :‬تئاتر دانشگاهی دو معنی دارد که یک خاستگاهش دانشگاه است‬
‫و مبنی بر آموزش‌های علمی و پژوهشی تئاتر‪ ،‬که این معنی دوم را هم در دل خودش دارد‬
‫که آن را از سایر گونه‌های آماتور و حرفه‌ای متمایز می‌کند و آن این‌که در پی یافتن نکته‌های‬
‫جدید است‪ ،‬در پی جریان‌سازی و رسیدن به قلمروهای جدیدی که تابه‌حال کشف نشده است‪.‬‬

                                ‫(حبیبیان‪)30 .1385 ،‬‬
‫‌عباس اقسامی دبیر دهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی معتقد است بین تئاتردانشگاهی‬
‫و دانشجویی می‌بایست تفاوت قائل شد ‪.‬تئاتر دانشگاهی از تعامل اساتید و دانشجویان به وجود‬
‫می‌آید؛ یعنی استاد به‌عنوان یک هدایت‌کننده و دانشجو به‌عنوان اجرا کننده‪ ،‬که در روند آن‌‬
‫یک آموزش صورت می‌گیرد و حاصل هم تولید یک تئاتر است‪ ،‬به این فرآیند شکل می‌دهند‪ .‬اما‬
‫تئاتر دانشجویی حاصل همفکری و همکاری یک گروه دانشگاهی است که دارای یک پشتوانه‬
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20