فراخوان انتخاب دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران

فراخوان انتخاب دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد جهت شناسایی و  انتخاب دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران اقدام نماید .

به اطلاع کلیه علاقمندان و هنرمندان ارجمند می‌رساند اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهت شناسایی و انتخاب دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران اقدام به ثبت نام و دریافت درخواست متقاضیان دبیری این جشنواره می نماید.

آن دسته از دانشجویانی که تمایل به پذیرش مسؤلیت دبیری این جشنواره معتبر دانشگاهی را دارند می توانند با در نظر گرفتن شرایط زیر بعد از اختتامیه جشنواره بیست و یکم ، با مراجعه به سامانه ثبت نام جشنواره به آدرس director.iiutf.ir اقدام به ثبت نام نموده و طرح اجرایی پیشنهادی خود را آپلود نمایید .

 

دانلود فراخوان انتخاب دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران