ارتباط با دبیرخانه جشنواره

نشانی دبیرخانه: تهران خیابان انقلاب. ضلع شمال شرقی چهار راه ولیعصر
بن بست کیانپور. پلاک هفت. عمارت روبرو

وب سایت: www.iiutf.ir
ایمیل جشنواره: info@iiutf.ir
شماره تلفن: ۱۸۵۰۳۶۵ – ۰۹۳۹