جدول بازبینی مرحله دوم بخش تئاتر صحنه (استان‌های تهران و البرز)

جدول بازبینی مرحله دوم بخش تئاتر صحنه (استان‌های تهران و البرز)

قابل توجه دانشجویان گرامی:

جدول بازبینی مرحله دوم بخش تئاتر صحنه (استان‌های تهران و البرز)

لازم به ذکر است این بازبینی‌ها از تاریخ ۲۷ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۹۷ در دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد.

 

دانلود جدول بازبینی مرحله دوم بخش تئاتر صحنه