معاون آموزش و پژوهش جشنواره تئاتر دانشگاهی: هدف تعاملِ اساتید با دانشجویانِ دیگر دانشگاه‌ها است

معاون آموزش و پژوهش جشنواره تئاتر دانشگاهی: هدف تعاملِ اساتید با دانشجویانِ دیگر دانشگاه‌ها است

معاون آموزش و پژوهش جشنواره تئاتر دانشگاهی: هدف تعاملِ اساتید با دانشجویانِ دیگر دانشگاه‌ها است

علیِ محمدی، معاون آموزش و پژوهش جشنواره گفت: در برگزاری کارگاه‌ها نگاه ویژه‌ای به تأمینِ نیازهایِ کمتر دیده شده‌ی دانشجویان، و همچنین تعاملِ اساتید با دانشجویانِ دیگر دانشگاه‌ها داشته‌ایم.

به گزارش  روابط عمومی بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران، علیِ محمدی، معاون آموزش و پژوهش جشنواره افزود: متأسفانه در ایران دانشگاه‌ها فاقدِ متدِ مشخصی بوده، و دانشجویان با کلاژی از روش‌های تدریس مواجه هستند که این امر باعث نقصان در یادگیری شده است.
علیِ محمدی گزارش کارگاه‌های این دوره در دو استان (بوشهر و تهران) را به شرح ذیل اعلام کرد:
کارگاهِ “بدن‌های عمومی” با حضورِ آقای گیل شایلات از فرانسه، کارگاهِ “تئاتر در جهانِ مدرن” با حضورِ آقایِ استوآرت دنیسون از انگلستان، کارگاهِ “تنفس در بازی” با حضورِ آقایِ اصغر همت، کارگاهِ “فضا در طراحی صحنه” با حضورِ آقای سینا ییلاق‌بیگی و کارگاهِ “هدفِ بازیگری” با حضورِ آقایِ محمودرضا رحیمی در شهر بوشهر برگزار خواهند شد.
تهران نیز در قالب هفته آموزش و پژوهش تئاتر دانشگاهی میزبان کارگاه‌هایِ “تئاتر محیطی دیجیتال” با حضورِ آقایِ نیما دهقانی، کارگاه “بیانِ بدنی” با حضورِ ‌آقای حامد نصرآبادیان، کارگاه “طراحی صحنه بر اساس متنِِ مکبث” با حضور آقای سعید حسنلو، کارگاهِ “تئاتر بونراکو” با حضورِ تاتسویا یاساموتو از ژاپن و برخی کارگاه‌های دیگر خواهد بود.