قابل توجه پذیرفته‌شدگان محترم مرحله‌ی دوم بازبینی بخش صحنه

قابل توجه پذیرفته‌شدگان محترم مرحله‌ی دوم بازبینی بخش صحنه

قابل توجه پذیرفته‌شدگان محترم مرحله‌ی دوم بازبینی بخش صحنه:

《 تمامی گروه‌های پذیرفته شده موظف‌اند تا تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ نسبت به تکمیل مدارک اقدام و آمادگی خود را جهت بازبینی مرحله‌ی دوم اعلام نمایند.
گروه‌های شهرستانی نیز نحوه‌ی بازبینی خود را (زنده یا فیلم) بصورت مکتوب تا تاریخ مذکور از طریق ایمیل به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
لازم به ذکر است عدم درخواست نحوه‌ی بازبینی و تکمیل مدارک به منزله‌ی انصراف از جشنواره است. 》

نشانی دبیرخانه: تهران خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، ابتدای کوچه شهید بالاور، ساختمان شماره یک معاونت فرهنگی و اجتماعی، پلاک ۴
تلفن: ۶۶۱۷۶۵۲۸