گزارش چهارمین روز بخش مناطق بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی

گزارش چهارمین روز بخش مناطق بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی

گزارش چهارمین روز بخش مناطق بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی

اجراهای بخش مناطق بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران امروز در شهرستان بوشهر به کار خود خاتمه می دهد

بنا به گزارش روابط عمومی بیست و یکمین جشنواره بین المللی جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی، امروز پنج شنبه ۵ ام‌ اردیبهشت ماه با نمایش(سنگی بر گورم) به کارگردانی زیبا دریاسفر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر دیر و نمایش دلقکهای غمگین به کارگردانی مانلی حسین پور از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن به کار خود پایان می دهد و آیین اختتامیه این بخش از جشنواره فردا در تالار نفت دانشکده پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس برگزار خواهد شد.
همچنین گفتنی ست در این دوره، داوری بخش مناطق (خلیج فارس) بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی به عهده ی آقایان کاظم نظری، جهانشیر یاراحمدی، جواد صداقت، محمودرضا رحیمی و امیرحسین حریری می باشد.
شایان ذکر است بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران، در دو بخش، شامل بخش مناطق از سوم تا هفتم اردیبهشت ۱۳۹۷ در شهر بوشهر و با عنوان “تئاتر ملی خلیج فارس” و بخش سراسری و بین‌الملل از شانزدهم تا بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۷ در تهران برگزار می شود.