گارگاه من / تو، من

گارگاه من / تو، من

تمرین با «مراقبه و حضور» شروع می‌شود. تفکر و تمرکز حول آنچه که زندگی است و همان چیزی که قرار است تمرین باشد.
پس از بازشناسی این دو و رسیدن به حضور در تمرین، افراد سرعت گردش خون را تا جایی بالا می‌برند که میزان اکسیژن در خون مناسب ادامه تمرین باشد.
در بخش بعد شرکت کنندگان با کمک حرکات برگرفته از حیوانات به جستجوی بدن خویشتن می‌پردازند. بازنمایی انسانی تحرک، انعطاف پذیری، استحکام و استقامت جاری در حرکات طبیعی حیوانات. راهی برای رهایی از ساختمندی دستکاری شده رفتار متمدنانه انسانی و کشف سرزمین بکر بدن بدوی با رویکردی تازه به دانس مدرن.
پس از این بخش، تمرین « من‌ / تو‌، من» انجام می‌شود. بداهه سازی حرکت ، دانسی بداهه که از «من» آغاز می‌شود، در «تو» توسعه می‌یابد و دوباره در «من» تکرار می‌شود. این بخش از تمرین همکاری دو نفره است . استفاده از تکنیک‌های ورزش کشتی برای ایجاد ارتباط تنانی و زنده میان دو اکتور بر صحنه.
در پایان بازیگران یک «قطعه» می‌سازند. بازنمایی برآمده از بداهه(ناخودآگاه) یا متن(خودآگاه)، که بازیگر در حین تکرار سعی در آداپته کردن آن دارد. تکنیک کشف نام و یادداشت یک فعل حرکتی. چیزی که «اسکور» نام دارد و می‌تواند بیان شاعرانه یک تصویر خیال‌انگیز باشد یا لحظه‌ای واقعی از زندگی واقعی یک فرد بر صحنه.

ارایه دهندگان :
حبیب ارمکان _ بازیگر در گاراژتیاتر. او فعالیت خود را در زمینه اکتینگ و تمرینات اکتینگ در گاراژتیاتر از سال ۱۳۸۸ آغاز کرده است.

سعید اکبرزاده _ بازیگر و نویسنده در گاراژتیاتر. او فعالیت خود را در زمینه اکتینگ و تمرینات اکتینگ در گاراژتیاتر از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده است.

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ ساعت ۱۶ تا ۲۰

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۸۳۰۵۴۹۹