پوستر بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران رونمایی شد

پوستر بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران رونمایی شد

پوستر بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران رونمایی شد