نمایش”جزرومد”

 نمایش”جزرومد”

 نمایش”جزرومد”

نویسنده و کارگردان:بائورا سیکفوسدوتیرو ایوندلنینگ

محصولی از بلژیک و نروژ
(اجرا در بخش بین الملل)

شنبه،۹۷/۲/۲۲

سالن سمندریان،دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

ساعت ۱۷:۳۰و۱۹

⏳آخرین فرصت خرید
www.tiwall.com