نتایج اولیه برگزیدگان بخش پژوهش
نتایج اولیه برگزیدگان بخش پژوهش

نتایج اولیه برگزیدگان بخش پژوهش

نتایج اولیه برگزیدگان بخش پژوهش( جایزه دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی )

دانلود نتایج

ارسال مقاله

بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

iiutf.ir

 

به گزارش دبیرخانه بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، اسامی شرکت کنندگان و آثار پذیرفته شده در بخش پژوهش اعلام گردید. هیات انتخاب متشکل از: دکتر شیوا مسعودی، دکتر کامران سپهران و دکتر پرستو محبی، پس از بحث و تبادل نظر با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در فراخوان و نظر به رویکردهای این دوره از جشنواره اسامی آثار پذیرفته شده را به اتفاق آرا و به شرح زیر اعلام می­دارد. لازم به ذکر است تمامی آثار انتخاب شده باید مقاله­ی کامل خود را در مهلت مقرر ( ۱۵فروردین ۱۳۹۶) آماده و برای ارزیابی نهایی به دبیرخانه­ی تئاتر دانشگاهی ارسال کنند.

 

با تشکر

ستاد اجرایی دبیرخانه جشنواره تئاتر دانشگاهی