فراخوان انتخاب دبیر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران

فراخوان انتخاب دبیر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد جهت شناسایی و انتخاب دبیر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران اقدام نماید .
فراخوان انتخاب دبیر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران

به اطلاع کلیه علاقمندان و هنرمندان ارجمند می‌رساند اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهت شناسایی و انتخاب دبیر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران اقدام به دریافت درخواست متقاضیان دبیری این جشنواره می نماید.

آن دسته از دانشجویانی که تمایل به پذیرش مسؤلیت دبیری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئا‌تر دانشگاهی را دارند، با در نظر گرفتن شرایط زیر درخواست خود را همراه رزومه و طرح اجرایی پیشنهادی، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران واقع در چهارراه ولیعصر، کوچه بالاور، پلاک چهار، طبقه پنجم ارسال یا به صورت حضوری تحویل نمایند. رزومه و طرح‌های پیشنهادی جمع آوری و به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ارسال خواهد شد.

 

شرایط انتخاب دبیر جشنواره:

  1. داشتن تابعیت ایرانی.
  2. دانشجوی شاغل به تحصیل یکی از دانشگاه های وابسته وزارت علوم، تحقیقلت و فناوری در یکی از رشته های تخصصی هنر های نمایشی (دانشجوی نیمسال آخر بلا مانع است).
  3. عدم اشتغال به خدمت سربازی و دارا بودن معافیت تحصیلی یا معافیت دائم از خدمت سربازی.
  4. داشتن حسن سابقه در زمینه تئاتر، با اولویت تجربه اجرایی در جشنواره ها.
  5. عدم اشتغال همزمان به شغل دولتی یا غیر دولتی تمام وقت.
  6. عدم محکومیت کیفری.
  7. عدم محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجویی و بالاتر.
  8. عدم سابقه مشروطی.
  9. برخورداری از حسن شهرت.

(موارد ۶تا ۸ از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح احراز خواهد شد.)

دبیر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران پس از بررسی سوابق متقاضیان از طریق شورایی متشکل از اساتید و خبرگان منتخب تئاتر دانشگاهی و نمایندگان دانشجویی، انتخاب و توسط اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم معرفی خواهد شد.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۶۱۷۶۵۲۸ و ۸۲۲۳۳۲۷۵ تماس حاصل نمایند.

 

«اداره کل فرهنگی واجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری»