دریم‌لند

دریم‌لند

نویسنده : صبا نجاتی

کارگردان : مرتضا جلیلی دوست

تهیه کننده : نوید محمزاده

سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی

مرداد و شهریور ۹۸

ساعت ۲۰:۳۰

«تندیس بهترین اجرا»

«تندیس بهترین کارگردانی»

«تندیس بهترین بازیگر مرد»

«تندیس بهترین تیزر»

«جایزه دوم متن»

«تقدیر طراحی لباس»

«کاندید بازیگری زن»

«بهترین نمایش برگزیده برای اجرای عمومی»

از

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی