حضور محمود صادقی برای تماشای نمایش «پپ»

حضور محمود صادقی برای تماشای نمایش «پپ»

محمود صادقی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، شب گذشته به تماشای نمایش پپ به کارگردانی اسماعیل کمالی دهقان نشست.