جلسات گفت و گوی جمعی و نقد آثار اجرا شده در جشنواره تئاتر دانشگاهی

جلسات گفت و گوی جمعی و نقد آثار اجرا شده در جشنواره تئاتر دانشگاهی

 

 

بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی برگزار می‌کند:

 جلسات گفت و گوی جمعی و نقد آثار اجرا شده در جشنواره تئاتر دانشگاهی

 هر روز ساعت ۲۰:۳۰ حیاط عمارت روبرو

www.iiutf.ir
@iiutf