بیانیه هیئت انتخاب آثار بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی

بیانیه هیئت انتخاب آثار بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی

بیانیه هیئت انتخاب آثار بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، هیئت انتخاب بخش “تجربه‌های اجرا” این دوره از جشنواره، پس از بررسی طرح های ارسال شده، بیانیه ای به شرح زیر صادر کردند.

طرح‌‌های دریافتی در بخش تجربه‌های اجرای بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی موید رشد چشمگیر کمی و کیفی آثار است. اکنون این رویداد با نقش پیشروی خود در گستراندن فضایی دگرگون و فراهم آوردن امکان نمود نگاهی نو به امر اجرا، پاسخی درخور یافته است؛ پاسخی که بی تردید با توجه به عمر کوتاه این تجربه خالی از نقصان نبوده است. به این ترتیب هیئت انتخاب در مرحله نخست داوری با خوانش تک‌تک متون و تطابق آن‌ها با اهداف از پیش تعیین شده جشنواره تعداد ۲۱ اثر را از میان ۸۰ طرح ارسالی برگزید. سنجه و معیار انتخاب چنان که آمد بر پایه اهداف کوتاه و بلند جشنواره در این بخش بوده‌است از جمله نگاه نو به امر اجرا، خلاقیت در ارائه ایده، تدقیق ایده، نسبت میان ایده و اجرا و توجه به ویژگی‌های نظری اجرا در ارتباط با ایده مطروحه.
هیئت انتخاب ضمن ابراز خوشحالی از افزایش میزان درک هنرمندان منتخب در غالب حوزه‌های مورد سنجش، امیدوار است تا در آینده توجه و تمرکز بر حوزه‌ی نظری و ارتباط پویای آن با طراحی اجرا افزایش یابد.

آزاده گنجه، سعید بهنام، امیر راد

هیئت انتخاب بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی