آثار منتخب بخش تجربه های اجرا

آثار منتخب بخش تجربه های اجرا

برخی از آثار منتخب جشنواره تئاتر دانشگاهی اعلام شد

آثار منتخب بخش تجربه های اجرای بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی برای ارائه و مشورت توسط هیئت انتخاب اعلام شدند.

به گزارش روابط عمومی بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، اسامی شرکت کنندگان و آثار پذیرفته شده به تشخیص هیئت انتخاب برای (ارائه و مشورت) بخش تجربه های اجرا اعلام گردید. هیات انتخاب این بخش شامل؛ خانم آزاده گنجه و آقایان؛ امیر راد و سعید بهنام خانیکی با توجه به شرایط و ضوابط این بخش مندرج در فراخوان، و نظر به رویکردهای این جشنواره ( فرم نو، اندیشه نو)، اسامی آثار پذیرفته شدگان را به شرح زیر اعلام می دارد. لازم به ذکر است در روزهای دوشنبه و سه شنبه، مورخ ۲۵ و ۲۶ بهمن جلسات ارائه و مشورت برگزار خواهد شد و بعد از آن لیست نهایی پذیرفته شدگان مرحله اول بازبینی این بخش متعاقبا اعلام می گردد. دانشجویان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده اسامی منتخبین این بخش می توانند به سایت جشنواره به آدرس www.iiutf.ir مراجعه نمایند.
بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، از تاریخ از ۱۵ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ به دبیری مهدی گمار برگزار خواهد شد.